Gøgsigs Pakhus

Kulturhuset Gøgsigs Pakhus

Kulturhuset "Gøgsigs Pakhus", er et gammelt købmandspakhus, opført omkring århundredeskiftet, som en af bygningerne til købmandsgården - "Sindal Købmandshandel"
 
På billedet til venstre ses nu afdøde fru Jenny Gøgsig i Pakhusets's cafe. Hun var en selvfølgelig del af livet omkring Gøgsigs Pakhus, og vil af mange stadig blive husket som sådan.

I købmandsgården foregik handlen både med by- og landbefolkningen og varesortimentet var omfattende - kolonialvarer, huder og skind, korn, foderstoffer, gødning, kul, koks, olie, isenkram, cementvarer og trælastforretning.

I det nuværende kulturhus har man bevaret den gamle hestestald - et minde fra fortiden, hvor kunderne - helt frem til 1946 - kom kørende til købmandsgården i hestevogn.

I 1942 købte Svend Gøgsig købmandsgården, hvor han drev forretning i forhuset indtil sin død i 1982.

I 1986 indgik arrangørerne af "Pakhusudstillingen" en aftale med enken Fru Jenny Gøgsig, der kvit og frit stillede "Gøgsigs Pakhus" til rådighed for kunstudstillingen. Senere blev "Gøgsigs Pakhus" stykket fra og solgt til "Den selvejende Institution Gøgsig Pakhus" (oprettet af arrangørerne og støttekredsen bag "Pakhusudstillingen").

"Gøgsigs Pakhus" har siden overtagelsen gennemgået en nænsom restaurering - hvor man har formået at bevare den hyggelige atmosfære fra svunden tid, hvor bygningen fungerede som pakhus til købmandsgården.

"Gøgsigs Pakhus" rummer foruden udstillingslokaler i alle 3 etager, også en café i stueetagen.

Med udgangspunkt i de kulturelle aktiviteter i Gøgsigs Pakhus er der oprettet tre kunstcirkler i Sindal.

Foto: Peter Bjørn Nielsen.

Gøgsigs Pakhus, Torvegade 22, 9870 Sindal